Сдвояване на Bluetooth устройство в Windows (2023)

Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Още...По-малко

Можете да свържете всякакви Bluetooth устройства към компютъра, включително клавиатури, мишки, телефони, високоговорители и много други. За да направите това, компютърът трябва да има Bluetooth. Някои компютри, като например преносими компютри и таблети, имат вградена функция за Bluetooth. Ако компютърът не разполага с такава функция, можете да включвате USB Bluetooth адаптер в USB порта на компютъра, за да я получите.

Windows 11Windows 10Windows8.1Windows7

Преди да започнете, уверете се, че вашият Windows 11 компютър поддържа Bluetooth. За повече информация относно това как да проверите вж. Коригиране на проблеми с Bluetooth в Windows. Ако имате нужда от помощ за добавянето на устройство без Възможности за Bluetooth, вижте Добавяне на устройство към компютър с Windows.

Включване на Bluetooth

След като проверите дали вашият компютър с Windows 11 поддържа Bluetooth, ще трябва да го включите. Ето как става това:

 • В "Настройки":Изберете Старт > Настройки > Bluetooth & устройства и след това включете Bluetooth .

 • В бързите настройки:За да намерите бързата настройка за Bluetooth, изберете иконите Мрежа, Звук или Батерия () до часа и датата от дясната страна на лентата на задачите. Изберете Bluetooth , за да го включите. Ако е включена без свързани Bluetooth устройства, може да се покаже като Несвързани .

  Сдвояване на Bluetooth устройство в Windows (1)Ако не виждате Bluetooth в бързите настройки, може да се наложи да го добавите. За повече информация вж. Промяна на известията и бързите настройки в Windows 11.

За да сдвоите Bluetooth устройство

 1. Включете Bluetooth устройството и го направете откриваемо. Начинът, по който се прави откриваемо, зависи от устройството. Проверете устройството или посетете уеб сайта на производителя, за да научите как.

 2. На вашия компютър изберете иконите Мрежа , Звук или Батерия () до часа и датата от дясната страна на лентата на задачите.

 3. Изберете Управление на Bluetooth устройства в бързата настройка на Bluetooth , след което изберете вашето устройство под Несдвоени.

  Сдвояване на Bluetooth устройство в Windows (2)

 4. Изпълнете допълнителните инструкции, ако се появят и след това изберете Готово.

Bluetooth устройството и компютърът обикновено ще се свързват автоматично всеки път, когато двете устройства са в обхватите си с включен Bluetooth.

За свързване на Bluetooth принтер или скенер

 1. Включете Bluetooth принтера или скенера и го направете откриваем. Начинът, по който се прави откриваемо, зависи от устройството. Проверете устройството или посетете уеб сайта на производителя, за да научите как.

 2. Изберете Старт > Настройки > Bluetooth & устройства > Принтери & скенери > Добавяне на устройство. Изчакайте да открие принтерите в близост, изберете този, който искате да използвате, след което изберете Добавяне на устройство.

Ако срещате проблеми при инсталирането на принтера или скенера, вж. Коригиране на проблеми с принтера или Инсталиране и използване на скенер в Windows.

За да свържете Bluetooth устройство чрез „Незабавно сдвояване“

"Незабавно сдвояване" в Windows 11 ви позволява бързо да сдвоите поддържано Bluetooth устройство с вашия компютър. Ако Bluetooth устройството поддържа „Незабавно сдвояване“, ще получите известие, когато е наблизо и сте го поставили в режим на сдвояване, за да го направите откриваемо.

 1. Включете Bluetooth устройство, което поддържа „Незабавно сдвояване“ и го направете откриваемо. Начинът, по който се прави откриваемо, зависи от устройството. Проверете устройството или посетете уеб сайта на производителя, за да научите повече.

 2. Ако за първи път използвате "Незабавно сдвояване", изберете Да, когато бъдете попитани дали искате да получавате известия и да използвате "Незабавно сдвояване".

 3. Когато се появи известие, че е открито ново Bluetooth устройство, изберете Свързване.

Преди да започнете, се уверете, че вашият компютър с Windows 10 поддържа Bluetooth. За повече информация как да проверите вж. Коригиране на проблеми с Bluetooth в Windows 10. Ако имате нужда от помощ за добавянето на устройство без Bluetooth възможности, вж. Добавяне на устройство към компютър с Windows 10.

Включване на Bluetooth

След като сте проверили, че вашият компютър с Windows 10 поддържа Bluetooth, трябва да го включите. Ето как става това:

В "Настройки":Изберете Старт > Настройки > Устройства > Bluetooth & други устройства и включете Bluetooth.

Включване на Bluetooth в "Настройки"

В работния център:Работният център може да бъде намерен до часа и датата в лентата на задачите. В лентата на задачите изберете Работен център ( или ), след което изберете Bluetooth , за да го включите. Ако е изключен, той може да се покаже като Не свързан.

Ако не виждате Bluetooth в работния център, ето как можете да го промените:

 • Разгъване на бързи действия. В лентата на задачите изберете Работен център ( или ) > Разгъване. Bluetooth трябва да се появи тук. Той ще се покаже като Bluetooth или Не свързан.

 • Добавяне на Bluetooth към работния център. Изберете Настройки на "Старт" > > "Системни > Известия & действия" > "Бързи действия". Отидете на Добавяне или премахване на бързи действия и включете Bluetooth.

Забележка:За повече информация относно как да промените приложения и настройки, които се появяват в работния център, вижте Промяна на настройките за известия и действия в Windows 10.

Свързване на Bluetooth слушалки, високоговорител или друго аудиоустройство

 1. Включете Bluetooth аудиоустройството и го направете откриваемо. Начинът, по който се прави откриваемо, зависи от устройството. Проверете устройството или посетете уеб сайта на производителя, за да научите как.

 2. На вашия компютър изберете Старт настройки > устройства > > Bluetooth & други устройства > Добавяне на Bluetooth или друго устройство > Bluetooth. Изберете устройството и изпълнете допълнителните инструкции, ако се появят, след което изберете Готово.

  Bluetooth устройството и компютърът обикновено ще се свързват автоматично всеки път, когато двете устройства са в обхватите си с включен Bluetooth.

Забележка:Не виждате Bluetooth аудиоустройството? Научете как да ремонтирате връзки с Bluetooth аудиоустройства и безжични дисплеи.

За свързване на Bluetooth клавиатура, мишка или друго устройство

 1. Включете своята Bluetooth клавиатура, мишка или друго устройство, за да го направите откриваемо. Начинът, по който се прави откриваемо, зависи от устройството. Проверете устройството или посетете уеб сайта на производителя, за да научите как.

 2. На компютъра изберете Старт > Настройки > Устройства > Bluetooth & други устройства , > Добавяне на Bluetooth или друго устройство > Bluetooth. Изберете устройството и изпълнете допълнителните инструкции, ако се появят, след което изберете Готово.

За свързване на Bluetooth принтер или скенер

 1. Включете Bluetooth принтера или скенера и го направете откриваем. Начинът, по който се прави откриваемо, зависи от устройството. Проверете устройството или посетете уеб сайта на производителя, за да научите как.

 2. Изберете Старт > Настройки > Устройства > Принтери & скенери > Добавяне на принтер или скенер. Изчакайте да открие принтерите в близост, след което изберете този, който искате да използвате, и изберете Добавяне на устройство.

Ако срещате проблеми с инсталирането на принтера или скенера си, вижтеКоригиране на проблеми с принтераилиИнсталиране и използване на скенер в Windows 10.

За да свържете Bluetooth устройство чрез „Незабавно сдвояване“

„Незабавно сдвояване“ в Windows 10 ви позволява бързо да сдвоите поддържано Bluetooth устройство с компютъра си. Ако Bluetooth устройството поддържа „Незабавно сдвояване“, ще получите известие, когато е наблизо и сте го поставили в режим на сдвояване, за да го направите откриваемо.

 1. Включете Bluetooth устройство, което поддържа „Незабавно сдвояване“ и го направете откриваемо. Начинът, по който се прави откриваемо, зависи от устройството. Проверете устройството или посетете уеб сайта на производителя, за да научите повече.

 2. Ако за първи път използвате "Незабавно сдвояване", изберете Да , когато бъдете попитани дали искате да получавате известия и да използвате "Незабавно сдвояване".

 3. Когато се появи известие, че е открито ново Bluetooth устройство, изберете Свързване.

 4. След като се свърже, изберете Затваряне.

Преди да започнете, се уверете, че вашият компютър с Windows 8 поддържа Bluetooth.

 1. Включете Bluetooth устройството и го направете откриваемо.

  Начинът, по който се прави откриваемо, зависи от устройството. Проверете устройството или посетете уеб сайта на производителя, за да научите как.

 2. Изберете Старт > въведете Bluetooth > изберете Настройки за Bluetooth от списъка.

 3. Включете Bluetooth > изберете устройството > Сдвояване.

 4. Следвайте всички допълнителни инструкции, ако такива се покажат. С изключение на това сте готови и свързани.

Bluetooth устройството и компютърът обикновено ще се свързват автоматично всеки път, когато двете устройства са в обхватите си с включен Bluetooth.

Преди да започнете, се уверете, че вашият компютър с Windows 7 поддържа Bluetooth.

 1. Включете Bluetooth устройството и го направете откриваемо.

  Начинът, по който се прави откриваемо, зависи от устройството. Проверете устройството или посетете уеб сайта на производителя, за да научите как да включите Bluetooth устройството си и да го направите откриваемо. Начинът, по който се прави откриваемо, зависи от устройството. Проверете устройството или посетете уеб сайта на производителя, за да научите как.

 2. Изберете Старт Сдвояване на Bluetooth устройство в Windows (3) > Устройства и принтери.

 3. Изберете Добавяне на устройство > изберете устройството > Напред.

 4. Следвайте всички допълнителни инструкции, които може да се покажат. С изключение на това сте готови и свързани.

Bluetooth устройството и компютърът обикновено ще се свързват автоматично всеки път, когато двете устройства са в обхватите си с включен Bluetooth.

АБОНИРАНЕ ЗА RSS КАНАЛИ

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането

Попитайте общността

Получаване на поддръжка

Свържете се с нас

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 03/28/2023

Views: 6055

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.